Din åsikt är ovärderlig och vi tackar dig för att du har tagit dig tid att slutföra vårt 47 sekunders frågeformulär!

Du kan svara på frågorna genom att klicka i kryssrutan framför det valda svaret. Efter att ha svarat på alla frågor, klicka på ”Skicka mina svar” -knappen.

  Efter din online-förfrågan när kontaktades du av vår representant?


  Hur nöjd var du med informationen från vår representant?


  Var det klart för dig att Torrent 500 har betydande hälso- och säkerhetsfördelar?


  Var det klart för dig att du skulle spara mer per månad än bara den månatliga hyran?


  Var det klart för dig att i hyran ingår följande:
  - Torrent 500 smådelstvätt, installation till din verkstad
  - fullständig kemisk försörjning
  - regelbunden service för att upprätthålla maximal rengöringseffektivitet
  - kontinuerligt underhåll, utbyte av delar
  - avfallshantering

  Är det några av dina frågor som vi inte har svarat på än?